Nhà=Home: Stories of our elders

We are proud to release a short video and booklet made with our members and looking at the experiences of Vietnamese refugees and migrants who settled in Hackney, London in the 1980s.

Vietnamese men and women travelled to the United Kingdom as refugees over thirty years ago. They hold and are the history of VLC
– Centre 151, with important experiences, memories and wisdom to impart through their shared refugee experience; an important history of positive social and cultural diversity within UK society.

Nhà = Home is a project designed for our elders to share their stories to ensure that this heritage is not lost to younger generations of Vietnamese people living in the UK, as well as for the wider public of all ages to understand this important point in history and in the movement of people across the world seeking refuge and a new country to make their home.

Our elders see this as a way of ‘giving back’ to the country and community which has helped and hosted them; it is important that we capture their cultural heritage to share as part of the history of a multi-cultural UK.

Một bộ phận người dân Việt Nam đã di cư đến Vương Quốc Anh để xin tị nạn vào ba mươi năm trước. Họ giữ lại những khoảnh khắc lịch sử và bản thân họ cũng chính là
lịch sử của cộng đồng người Việt tại trung tâm 151 – VLC, với những kinh nghiệm, kỷ niệm và sự hiểu biết của mình, họ đã chia sẻ những trải nghiệm đáng quý của bản thân trong suốt quá trình di cư tị nạn đến nước Anh. Đây là những dấu ấn lịch sử quan trọng đã góp phần tích cực trong sự phát triển đa dạng văn hóa và xã hội của Hiệp hội Vương Quốc Anh. Dự án NHÀ là một dự án được chúng tôi thiết lập để cho hội người cao tuổi tại Anh có cơ hội chia sẻ những câu chuyện và kí ức của họ, để đảm bảo rằng những di sản lịch sử này không bị phai nhạt trong quá trình phát triển của các thế hệ trẻ người Việt đang sống tại Anh, và cũng như cho người dân ở nhiều nơi trên thế giới và ở mọi độ tuổi có cơ hội hiểu được những điểm nhấn lịch sử quan trọng trong sự chuyển động của những số phận vẫn đang còn phải đấu tranh để tìm kiếm một môi trường sống hòa bình, đặc biệt là ở tại một quốc gia mới để gây dựng một nơi họ coi là nhà. Hội người cao tuổi người Việt tại đây cảm thấy dự án NHÀ như là một cơ hội quý báu để họ có thể đóng góp cho sự phát triển của nước Anh, và để hậu tạ công ơn của những tổ chức từ thiện ở Anh đã giúp đỡ và cưu mang họ trong những thời điểm khó khăn nhất. Điều quan trọng mà chúng

tôi mong muốn khi xây dựng dự án này là có thể nắm bắt được những di sản văn hóa của những người dân Việt Nam và chia sẻ với tất cả mọi người dân trên toàn thế giới như một phần lịch sử của sự đa văn hóa của Vương Quốc Anh.