Phở Club

Centre 151 invite all to join us and taste our delicious healthy Vietnamese food in a warm and friendly atmosphere. Our kitchen is staffed with gifted cooks who are well versed in traditional Vietnamese food serving our Lunch Clubs held twice weekly.

The Phở Club is a friendly gathering taking place at the Centre and open to all. You will enjoy homemade Vietnamese food whilst meeting new people.

We also offer various activities around the Phở Clubs including Tai Chi classes and Health Talks. Our Health Talks are the opportunity to learn from specialists about specific health issues and learn ways to keep fit and healthy.

unspecified

Centre 151 is part of the Lunch Club network in Hackney including 12 other organisations serving lunches across the borough.

Price average – £5 / £7 per bowl (Vietnamese noodle soup)

  • Opening Times
  • Wednesday & Saturday – 12:00 – 13:00

Vietnamese / Tiếng Việt:

Trung tâm 151 xin mời tất cả đến tham gia và thưởng thức các món ăn ngon Việt Nam trong một bầu không khí ấm cúng và thân thiện. Nhà bếp của chúng tôi  với  đầu bếp có năng khiếu, người thông thạo các món ăn truyền thống của Việt Nam đang phục vụ Câu lạc bộ Bữa trưa của chúng tôi được tổ chức vào Thứ 7 hàng tuần.

Câu lạc bộ Phở là một buổi tụ họp thân thiện diễn ra tại Trung tâm và mở cửa cho tất cả mọi người. Bạn sẽ được thưởng thức các món ăn Việt Nam trong khi gặp gỡ những người bạn bè mới.

Chúng tôi cũng cung cấp các hoạt động khác nhau xung quanh Câu lạc bộ Phở bao gồm các lớp học Thái Cực Quyền và Các buổi nói chuyện về sức khỏe. 

Trung tâm 151 cũng là một phần của mạng lưới Câu lạc bộ Ăn trưa ở Hackney bao gồm 12 tổ chức khác phục vụ bữa trưa trên toàn quận.

Giá trung bình – £5 / £7 mỗi tô (phở Việt Nam)

Giờ mở cửa
Thứ 2 & Thứ 7 – 10:30 – 13:00